Proclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen er alles aan om de website te voorzien van juiste en correcte informatie. Mocht u desondanks iets tegenkomen dat niet correct is, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u ons dat laat weten. U kunt in dat geval contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site: narrativium.nl/mailform.html, de website van de initiatiefnemer van Afvalmeldingarnhem.nl.

Op e-mails van beledigende aard reageren wij niet. Afvalmeldingen die via de mail aan ons worden gestuurd worden verder niet behandeld.

Deze website werd op eigen initiatief samengesteld door de Arnhemse journalist Patrick Arink van De Schrijverij. Belangrijkste argument om deze website op te zetten is de gebrekkige afvalmeldings-pagina's die de gemeente Arnhem op haar eigen site heeft. Mensen die een melding willen doen van afval in de openbare ruimte, moeten maar liefst vier pagina's doorworstelen. Daarbij komt dat de pagina's van de gemeente mobielonvriendelijk zijn.

Vanwege de gebruiksonvriendelijke meldingspagina's van de gemeente Arnhem, zijn er in Arnhem slechts weinig meldingen van illegaal geplaatst afval. De wethouder schermt met deze lage cijfers om de negatieve gevolgen van Diftar te bagatelliseren. De realiteit leert dat er veel illegaal gedumpt afval op straat ligt. Ook dat is een reden om deze website op te zetten.

Afvalmeldingen die via deze site worden doorgegeven, worden verstuurd aan Afval@Arnhem.nl.

Links naar andere websites
Op deze website staan verschillende links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de informatie die op deze websites wordt aangeboden of voor de naleving van de (privacy)wetgeving door derden.

Met betrekking tot ons privacybeleid, willen we je graag attenderen op onze privacy-pagina.