Privacy

De afvalmeldingen die u via deze website verstuurt, komen binnen bij de gemeente Arnhem.

De gemeente Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in specifieke wet- en regelgeving, zoals de Basisregistratie Personen en de Kieswet.

De AVG geeft aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en aan welke voorwaarden de gemeente zich moet houden. Wanneer persoonsgegevens gevoeliger zijn, moeten ze bijvoorbeeld (nog) beter worden beschermd tegen diefstal en moet worden voorkomen dat ze ten onrechte kunnen worden ingezien.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van deze website. We gebruiken cookies daarnaast om via Google Analytics statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Hierbij kun je denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s, etcetera. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en om de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

We kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu. We verzamelen via de cookies géén persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Sociale media-platforms zoals Facebook, Twitter en LinkedIn gebruiken cookies om te voorzien in de mogelijkheid om pagina's van deze website te delen op sociale media. Deze platforms gebruiken cookies ook voor het bijhouden van statistieken over sociale media (bijvoorbeeld het aantal likes en shares).

We behouden ons het recht voor om deze privacy-pagina te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 5 november 2019.