Afvalmelding: afval naast de container

Hier kunt u melding maken van afval naast een ondergrondse afvalcontainer. Uw melding is van belang. Afval trekt ander afval aan. Afvaldumpingen zorgen voor een vervuilde omgeving. Dat leidt tot het plaatsen van meer vuilnis naast de container, met alle gevolgen van dien.